Start Quiz

1. Ipoh mendapat nama daripada

2. Sungai yang memisahkan Pekan Lama dan Pekan Baru di Ipoh

3. Nama pasar pagi yang terkenal di Ipoh bagi penggemar barang-barang antik

4. Antara berikut yang manakah BUKAN bangunan warisan bandaraya Ipoh?

5. Ipoh mendapat status Bandaraya pada tahun?


Terima kasih