Ipoh Heritage Run Challenge Start Quiz

1. Ipoh mendapat nama daripada

2. Sungai yang memisahkan Pekan Lama dan Pekan Baru di Ipoh

3. Nama pasar pagi yang terkenal di Ipoh bagi penggemar barang-barang antik

4. Antara berikut yang manakah BUKAN bangunan warisan bandaraya Ipoh?

5. Ipoh mendapat status Bandaraya pada tahun?


Terima kasih